Zengin düzenleme denetimi oluşturma

Zengin düzenleme denetimi oluşturmak için zengin metin düzenleme pencere sınıfı belirterek CreateWindowEx işlevini çağırın. Eğer sen are istimal zengin düzenleme 1.0 (RICHED32.dll), "RichEdit" pencere sınıfı parametresi belirtin. If you are using zengin düzenleme sürüm 2.0 (RICHED20.dll), RICHEDIT_CLASS pencere sınıfı parametresi belirtin.

Zengin düzenleme denetimleri, düzenleme denetimlerinin yanı sıra ek stiller kullanılan pencere stilleri çoğunu destekler. Denetimde birden fazla satır metin izin vermek istiyorsanız ES_MULTILINE pencere stili belirtmeniz gerekir.

Index