TEXTRANGE

textrange yapısı, bir zengin metin düzenleme denetimi için metin aralığı alır. Bu yapı, em_gettextrange ileti tarafından doldurulur. LpstrText üye tarafından işaret arabellek yeterince büyük tüm karakterler ve teminating null karakteri almak için olmalıdır.

pedef struct _textrange {charrange farkı; 
    lpstr lpstrText; 
} TEXTRANGE 

 

Üyeler

farkı
Almak için karakter aralığı.
lpstrText
İşaretçiyi metin almak için arabellek.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan etti.
Unicode:Unicode ve ANSI yapılar tanımlanan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, em_gettextrange

Index