Dipsiz zengin düzenleme denetimleri

Bir uygulamayı her zaman içeriği aynı boyutta olması gerektiği gibi bir zengin düzenleme denetimi yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bir zengin metin düzenleme denetimi, içeriğinin boyutu değiştiğinde, onun üst pencere EN_REQUESTRESIZE bildirim iletisi göndererek bu sözde "dipsiz" işlevselliği destekler.

EN_REQUESTRESIZE bildirim iletisini işlerken uygulamanın belirtilen REQRESIZE yapısı boyutların denetimi yeniden boyutlandırmak. Uygulama bilgileri denetimin yükseklik değişimi karşılamak için denetimin yanında taşımak da. Denetimi yeniden boyutlandırmak için SetWindowPos işlevini kullanabilirsiniz.

EM_REQUESTRESIZE mesaj kullanarak EN_REQUESTRESIZE bildirim iletisi göndermek için bir dipsiz zengin düzenleme denetimi zorlayabilirsiniz. Bu ileti WM_SIZE iletiyi işlerken yararlı olabilir.

EN_REQUESTRESIZE bildirim iletilerini almak için bildirim em_seteventmask iletiyi kullanarak etkinleştirmelisiniz.