SELCHANGE

selchange altöge en_selchange bildirim iletisi ile ilişkili bilgileri içerir. Geçerli seçim değiştiğinde bir zengin metin düzenleme denetimi, üst pencereye bu bildirimi gönderir.

typedef struct _selchange {nmhdr nmhdr; 
    charrange farkı; 
    word seltyp; 
} SELCHANGE 

 

Üyeler

nmhdr
Tebliğ başlığı.
farkı
Yeni seçim aralığı.
seltyp
Yeni seçimin içeriğini belirleyen değer. Seçim boş veya bir veya daha aşağıdaki değerleri ise bu sel_empty üyesidir:
Değer Seçimin içeriği
SEL_TEXT Metin
SEL_OBJECT En az bir ole nesnesi
SEL_MULTICHAR Birden fazla karakter metin
SEL_MULTIOBJECT Birden fazla ole nesnesi

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, en_selchange

Index