EndUpdateResource

EndUpdateResource işlevi yürütülebilir dosyasındaki bir kaynak güncelleştirme sona erer.

bool EndUpdateResource ()  İDARE  hUpdate, / / güncelleme dosyasını eleboolfDiscard / / bayrak yazma);
 

Parametreleri

hUpdate
Bir kaynak güncelleştirmede kullanılan işleci. Bu tanıtıcı BeginUpdateResource işlevi tarafından döndürülen.
fDiscard
Kaynak güncelleştirmeleri bir yürütülebilir dosyaya yazılıp yazılmayacağını belirtir. Bu parametre true ise, yürütülebilir dosyanın değişiklik yapılmaz. false ise, yapılan değişiklikleri.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa ve aramalar için UpdateResource işlevi tarafından belirtilen birikmiş kaynak değişiklikleri belirtilen yürütülebilir dosyaya yazılır, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Desteklenmeyen.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Winbase.h ilan etti.
İçe Library:Kernel32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak fonksiyonları, BeginUpdateResource, UpdateResource

Index