Kaynaklar sıralanıyor

Üç Win32 işlevi kaynak türleri, adları ve belirtilen modülde diller listesini almak bir uygulama sağlar. EnumResourceTypes işlev türleri her kaynağın belirli bir türün içinde adını EnumResourceNames işlevi sağlar modülünde bulunan kaynak listesini ve verilen adı ve türü her kaynak dili EnumResourceLanguages işlevi sağlar. Bu işlevler ve bunların ilişkili geriçağırım işlevlerini bir modülü tüm kaynakların listesini oluşturmak uygulamaları etkinleştirin. Bu süreç içinde kaynak listesi oluşturma anlatılan.

Index