SizeofResource

SizeofResource işlevi, belirtilen kaynak bayt cinsinden döndürür.

dword SizeofResource) hmodule  hModule, / / kaynak modül elehrsrchResInfo / / resource dt);
 

Parametreleri

hModule
Kolu olan yürütülebilir dosya kaynağı içeren modülü.
hResInfo
Kaynak tanıtıcısı. Bu tanıtıcı FindResource veya FindResourceEx işlevi kullanılarak oluşturulmalıdır.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri kaynak bayt sayısıdır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:Winbase.h ilan etti.
İçe Library:Kernel32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak fonksiyonları, FindResource, FindResourceEx

Index