FreeResource

FreeResource , eski bir işlevdir. Win 32 tabanlı 16-bit uygulamaları taşımak kolaylaştırmak için sağlanmıştır. Win 32 tabanlı uygulamalarda LoadResource işlevi kullanılarak yüklenen kaynakları boşaltmak gerekli değildir. LoadResource tarafından elde edilen kaynak modül olduğunda otomatik olarak serbest bırakılan gelen yüklü kaldırılır. Ancak kümesi bellek tasarrufu ve işleminizi boyutunu azaltmak için çalışma, aşağıdaki tabloda işlevlerini çağırarak Hızlandırıcı tablolar, bit eşlemler, imleçleri, simgeleri ve menüler ile ilişkilendirilmiş bellek serbest.

Kaynak İşlev sürümü
Hızlandırıcı tablosu DestroyAcceleratorTable
Bit eşlem NesneSil
İmleç DestroyCursor
Simge DestroyIcon
Menü DestroyMenu

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak işlevleri

Index