Menü maddesi Bite?lemler kullanmak

Sistem menü öğesini görüntülemek için bir metin dizesi yerine bit eşlem kullanabilirsiniz. Bit eşlem kullanmak için menü öğesi için MFT_BITMAP bayrağını ayarlayın ve Sistem menü öğesi için görüntülemesi gereken bit eşlem için tanıtıcı belirtmek gerekir. Bu bölüm MFT_BITMAP bayrağını ayarlayın ve bir bitmap tanıtıcısını almak açıklar.

16-Bit Windows sürümleri için yazılmış uygulamaların MF_BITMAP bayrağı ile eski menü işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Index