Bit eşlem türü bayrağı ayarlama

MFT_BITMAP ya da MF_BITMAP bir metin dizesi yerine, bitmap menü öğesini görüntülemek için kullanılan sistemi sağlar. Çalışma anında menü öğesinin MFT_BITMAP ya da MF_BITMAP bayrak ayarlamanız gerekir; Bu kaynak-tanım dosyasında ayarlanamaz.

Yeni uygulamalar için MFT_BITMAP türü bayrağını ayarlamak için SetMenuItemInfo veya InsertMenuItem işlevini kullanabilirsiniz. Bir menü öğesini bir metin öğesi bir bitmap öğesine değiştirmek için SetMenuItemInfokullanın. Menüye yeni bir bit eşlem öğesi eklemek için InsertMenuItem işlevini kullanın.

Sistem önceki sürümleri için yazılmış uygulamaların MF_BITMAP bayrağını ayarlamak için ModifyMenu, InsertMenuveya döndürmesini işlevleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir metin dizesi öğesinden bir bitmap öğesine menü öğesini değiştirmek için ModifyMenukullanın. Menüye yeni bir bit eşlem öğesi eklemek için MF_BITMAP bayrağı ile InsertMenu veya döndürmesini işlevini kullanın.

Index