Onay işareti özniteliği ayarlama

CheckMenuItem işlevi bir menü öğesinin onay işareti özniteliği checked ya da unchecked belirler. Kontrol onay işareti özniteliğini ayarlamak için mf_checked değerini ve denetlenmeyen için ayarlamak için mf_unchecked değerini belirtebilirsiniz.

Ayrıca SetMenuItemInfo işlevini kullanarak bir menü öğesi onay durumunu ayarlayabilirsiniz.

Bazen menü öğeleri bir grup birbirini dışlayan seçenekleri kümesini temsil eder. CheckMenuRadioItem işlevini kullanarak, size bir menü öğesi aynı anda işaretini gruptaki diğer tüm menü öğelerini kaldırmak ise kontrol edebilirsiniz.

Index