Menü erişim tuşları

Standart klavye arabirimi için menüleri, menü öğeleri için erişim anahtarları (anımsatıcılarını) ekleyerek geliştirilebilir. Erişim tuşu, menü öğesinin metin altı çizili harf olduğunu. Bir menü etkinken kullanıcı bir menü öğesi için öğenin altı çizili harfe karşılık gelen tuşa basarak seçebilirsiniz. Kullanıcı menü çubuğunda ilk öğeyi vurgulamak için alt tuşuna basarak menü çubuğunu etkin yapar. Menü görüntülendiğinde etkin.

Bir menü öğesi için bir erişim tuşu oluşturm&ak için bir işareti öğenin metin dizesinde herhangi bir karakterin önüne. Örneğin, metin dizesindeki "amp;"Hareket"m"harfi altı çizili sistemi neden olur.

Index