Bit eşlemi oluşturma

Bir menü öğesi için MFT_BITMAP veya MF_BITMAP tipi bayrağını ayarladığınızda, Sistem menü öğesi için görüntülemesi gereken bit eşlem için tanıtıcı da belirtmeniz gerekir. Bit eşlem bit eşlem kaynak sağlamak ya da zamanında bitmap oluşturmak. Bir bit eşlem kaynağı kullanırsanız, sen-ebilmek kullanma LoadBitmap fonksiyonu bitmap yüklemek ve onun tanıtıcı elde.

Çalışma zamanında bitmap oluşturmak için grafik aygıt arabirimi (GDI) işlevlerini kullanın. GDI zamanında bir bitmap oluşturmak için çeşitli yollar sağlar, ancak geliştiriciler genellikle aşağıdaki yöntemi kullanın.:

  1. Kullanım CreateCompatibleDC işlevi uygulamanın ana pencere tarafından kullanılan aygıt içerik ile uyumlu bir aygıt içeriğini oluşturmak için.
  2. Kullanın uygulamanın ana penceresi ile uyumlu bir bitmap oluşturmak veya kullanmak için CreateCompatibleBitmap işlevi bir tek renkli bitmap oluşturmak için CreateBitmap işlevi.
  3. Kullanım NesneSeç fonksiyonu bitmap uyumlu aygıt içeriğini seçmek için.
  4. Kullanın GDI işlevleri gibi çizim elips ve LineTobitmap bir resim çizmek için.

Daha fazla bilgi için bkz: bitmapler.

Index