Bit eşlemler bir menü öğesi ile ilişkilendirme

Bit eşlemler kolları SetMenuItemBitmaps işlevine ileterek onay işareti bitmapler çifti bir menü öğesi ile ilişkilendirin. HBitmapUnchecked parametresi denetlenmeyen bitmap tanımlar ve kontrol bitmap hBitmapChecked parametresini tanımlar. Bir menü öğesinden bir veya her iki onay işaretlerini kaldırmak istiyorsanız, hBitmapUnchecked veya hBitmapChecked parametre ya da her ikisini de boş ayarlayabilirsiniz.

Index