Eski menü-Şablon biçimi

Eski bir menü şablonu (sistemler Windows 95 ve Windows NT 4. 0'den önceki için) bir menü tanımlar, ancak yeni menü işlevleri desteklemez. Eski bir menü şablonu kaynak rt_menu kaynak türü vardır.

Bir veya daha fazla MENUITEMTEMPLATE yapılar tarafından takip MENUITEMTEMPLATEHEADER yapısının eski bir menü şablonu oluşur.

Index