Kısayol menüsünü görüntüleme

Aşağıdaki örnekte gösterilen fonksiyon bir kısayol menüsü görüntüler.

"ShortcutExample." dizesi tarafından tanımlanan bir menü kaynak uygulama içerir Menü çubuğu sadece menü adı içerir. Uygulama, bu Menü öğesiyle ilişkili menüyü görüntülemek için TrackPopupMenu işlevini kullanır. ( TrackPopupMenu menü, alt menü veya kısayol menüsünün tanıtıcısı gerektirdiğinden menü çubuğunu kendisinde görüntülenmez.)

VOID APIENTRY DisplayContextMenu(HWND hwnd, POINT pt) {HMENU'nun HMENU'nun;      / / üst menü HMENU'nun hmenuTrackPopup; / / kısayol menüsü / / menü kaynağı yüklenemiyor. 
 
  If ((HMENU'nun = LoadMenu (hinst, "ShortcutExample")) == null) return; 
 
  / / TrackPopupMenu can't ekran menü çubuğunu öylesine almak / / ilk kısayol menüsü için tanıtıcı. 
 
  hmenuTrackPopup = GetSubMenu (HMENU'nun, 0); 
 
  / / Kısayol menüsünü görüntüler. Sağ fare takip / / düğme. 
 
  TrackPopupMenu (hmenuTrackPopup, TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hwnd, null); 
 
  / / Menü yok. 
 
  DestroyMenu(hmenu); 
} 

 

Index