Vurgulanan menü öğeleri

Kullanıcı bunları seçer sistem menülerdeki menü öğeleri otomatik olarak vurgular. Ancak, vurgulama açıkça eklenebilir veya menü çubuğundaki bir menü adını HiliteMenuItem işlevini kullanarak kaldırıldı. Bu işlev menülerdeki menü öğeleri etkilemez. HiliteMenuItem menü adı vurgulamak için kullanılır ama, adı yalnızca seçilecek görünür. Kullanıcı enter tuşuna basarsa, vurgulanan öğenin seçilmiş değil. Bu özellik menülerin kullanımını gösteren örnek bir eğitim uygulamasında, yararlı olabilir.

Index