Menü öğelerinin sahibi çizilmiş

Uygulama, bir öğe sahibi çizilmişkullanarak bir menü öğesinin görünümünü tamamen denetleyebilirsiniz. Sahibi çizilmiş bileşen, uygulama checked ya da unchecked Birleşik (vurgulanan), Seçili çizim toplam sorumluluğunu gerektirir. Örneğin, bir uygulama yazı tipi menüsü verdiyse, ilgili yazı tipini kullanarak her bir menü öğesi çizmek; Madde için Roma Roma ile çizilmiş, madde için italik, italik vb. çizilmiş.

Daha fazla bilgi için bkz: Creating Owner-Drawn menü öğeleri.

Index