Menü öğesinin konumu

Benzersiz bir tanımlayıcı olan ek olarak, her bir menü öğesi bir menü çubuğu veya menü eşsiz konumu değeri vardır. Bir menü çubuğu en sol madde ya da bir menüde üst öğenin konumu sıfır vardır. Pozisyon değeri sonraki menü öğeleri için artırılır. Sistem menü, ayırıcılar da dahil olmak üzere tüm öğeleri bir konum değerini atar. Bir menü çubuğu ve menü öğelerinin konum değerleri aşağıda gösterilmiştir.

Menü işlevi çağıran değiştirir ya da bir özel menü öğesi hakkında bilgi alır öğe tanımlayıcısını ya da konumunu kullanarak belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Menü değişiklikleri.

Index