Bir menü şablonu kaynak kullanma

Genellikle bir uygulamada bir menü şablonu kaynak oluşturarak ve ardından menü zamanında yükleniyor menü dahil. Bu bölüm menüsünde Şablon biçimini açıklar ve menü şablonu kaynak yük ve uygulamanızda kullanmak açıklar. Bir menü şablonu kaynak oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: geliştirme araçları ile birlikte gelen belgelere.

Index