WM_NCLBUTTONDBLCLK

Süre imleç bir pencere nonclient alanda kullanıcı farenin sol düğmesini tıklattığında wm_nclbuttondblclk ileti nakledilir. Bu ileti, imlecin bulunduğu penceresine nakledilir. Bu ileti bir pencerede fare zorlamaktadır, deftere nakledilmemiş.

Wm_nclbuttondblclk nHittest = (INT) wParam;    / / değer Puan isabet sınaması = MAKEPOINTS(lParam);   / / İmleci konumlandırın 

 

Parametreleri

nHittest
WParamdeğeri. WM_NCHITTEST ileti işleme sonucu DefWindowProc işlevi tarafından döndürülen isabet sınaması değerini belirtir. İsabet sınaması değerlerinin listesi için bkz: WM_NCHITTEST.
puan
LParamdeğeri. Belirtir bir x - ve y-koordinatlarının imleci içeren noktaları yapısı. Ekranın sol üst köşesine göre olan koordinatları.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Varsayılan işlem

DefWindowProc işlevi, imleç konumunu bulmak için verilen noktaya sınar ve uygun eylemi gerçekleştirir. Uygun DefWindowProc wm_syscommand ileti penceresine gönderir.

Açıklamalar

Bir pencere değil-si olmak wm_nclbuttondblclk iletileri almaya cs_dblclks stili.

Kullanıcı presler, bültenleri ve tekrar sistemin çift süre içinde sol fare düğmesine bastığında sistem bir wm_nclbuttondblclk iletisi oluşturur. Sol fare düğmesini çift aslında dört ileti oluşturur: wm_nclbuttondown, wm_nclbuttonup, wm_nclbuttondblclk ve wm_nclbuttonup yeniden.

Bir uygulama MAKEPOINTS makro lParam parametresinin bir Puan yapıya dönüştürmek için kullanabilirsiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş mesajları, DefWindowProc, MAKEPOINTS, Puan, WM_NCHITTEST, wm_nclbuttondown, wm_nclbuttonup, wm_syscommand