WM_NCHITTEST mesaj

Her bir fare olayı gerçekleştiğinde, sistem WM_NCHITTEST ileti ya da imleci etkin nokta içeren pencereyi veya fare zorlamaktadır pencere gönderir. Sistem bu ileti, istemci alanı ya da nonclient alanında Fare ileti gönderip belirlemek için kullanır. Fare hareketi ve fare düğmesi mesajlarını almak gerekir bir uygulama WM_NCHITTEST mesaj DefWindowProc işlevi için geçmesi gereken.

WM_NCHITTEST iletisinin lParam parametresinin imleç sıcak nokta ekran koordinatları içerir. DefWindowProc işlevi, koordinatları inceler ve etkin noktanın konumunu tanımlayan bir isabet sınaması değerini döndürür. İsabet sınaması değeri, aşağıdaki değerlerden biri olabilir.

Değer Etkin noktanın konumunu
HTBORDER Boyutlandırma kenarlık yok pencere kenarlık içinde
HTBOTTOM Bir pencereyi yatay alt kenarını
HTBOTTOMLEFT Pencere kenarlık sol alt köşesinde
HTBOTTOMRIGHT Pencere kenarlığı sağ alt köşesinde
HTCAPTION Bir başlık çubuğunda
HTCLIENT Bir istemci alanında
HTCLOSE Kapat düğmesini.
HTERROR Ekran arka planı veya pencereler arasında çizgi (htnowhere, DefWindowProc işlevi bir hata oluştuğunda sistem bip sesi üreten dışında aynı)
HTGROWBOX Bir boyut kutusunda (HTSIZE ile aynı)
HTHELP Yardım düğmesini.
HTHSCROLL Bir yatay kaydırma çubuğu
HTLEFT Pencerenin sol sınır
HTMENU Bir menü
HTMAXBUTTON Ekranı Kapla düğmesini.
HTMINBUTTON Simge durumuna Küçült düğmesini.
HTNOWHERE Ekran arka planı veya pencereler arasında çizgi
HTREDUCE Bir simge durumuna Küçült düğmesini
HTRIGHT Bir pencere içinde sağ kenarlığı
HTSIZE Bir boyut kutusunda (htgrowbox ile aynı)
HTSYSMENU Sistem menü veya bir alt pencereyi kapat düğmesini
HTTOP Bir pencereyi yatay üst kenarının
HTTOPLEFT Pencere kenarlık sol üst köşesindeki
HTTOPRIGHT Pencere kenarlığı sağ üst köşesinde
HTTRANSPARENT Şu anda başka bir pencerede aynı iplik kapsamındaki bir pencerede
HTVSCROLL Dikey kaydırma çubuğu
HTZOOM Bir Ekranı Kapla düğmesini

İmleci pencerenin istemci alanında ise, DefWindowProc pencere yordamı HTCLIENT isabet sınaması değerini döndürür. Pencere yordamı sisteme bu kodu döndürürse, sistem imleç sıcak nokta ekran koordinatları istemci koordinatları dönüştürür ve sonra uygun istemci alanında Fare iletisi gönderir.

İmleç sıcak nokta pencerenin nonclient alanda DefWindowProc işlevi diğer isabet sınaması değerlerinden birini döndürür. Pencere yordamı bu isabet sınaması değerlerinden birini döndürür, sistem bir nonclient alanı fare ileti, ileti wParam parametresi ve imleç koordinatları lParam parametresinde isabet sınaması değerini yerleştirerek nakleder.

Index