Penceresini etkinleştirme

Kullanıcının etkin olmayan bir üst düzey pencere veya etkin olmayan üst düzey pencerenin alt pencere tıklattığında, sistem üst ya da alt pencereye (diğerleri yanında) WM_MOUSEACTIVATE iletiyi gönderir. Sistem, WM_NCHITTEST ileti penceresine, ancak ileti düğmesine deftere nakletmeden önce deftere nakledildikten sonra bu iletiyi gönderir. WM_MOUSEACTIVATE DefWindowProc işlevine geçirilen zaman, sistem üst pencereyi etkinleştirir ve sonra ileti düğmesine üst ya da alt pencereye mesaj.

WM_MOUSEACTIVATE işleyerek, bir pencere olsun üst düzey pencere etkin pencere bir fare tıklaması sonucu olur ve ister mesaj sonraki düğmesini tıklayan pencere alır kontrol edebilirsiniz. Öyle çok WM_MOUSEACTIVATE işledikten sonra aşağıdaki değerlerden birini döndürerek.

Değer Anlamı
MA_ACTIVATE Pencereyi etkinleştirir ve fare mesaj atmak değil.
MA_NOACTIVATE Pencere etkinleştirmez ve fare mesaj atmak değil.
MA_ACTIVATEANDEAT Pencereyi etkinleştirir ve fare iletiyi atar.
MA_NOACTIVATEANDEAT Pencereyi etkinleştirin değil ama fare iletiyi atar.