Fare iletileri

Fare her kullanıcı fare hareket veya basar veya bir fare düğmesi serbest giriş olay üretir. Sistem, fare giriş olayları iletilerine dönüştürür ve onlara uygun iş parçacığının ileti kuyruğuna mesaj. Fare iletileri daha hızlı bir iplik onları işleyebilir deftere nakledildiğinde sistem tüm en son fare iletiyi atar.

Bir pencere süre imleç penceresi sınırları içinde bir fare olayı oluştuğunda veya pencerede fare yakalandığında bir fare iletisi alır. Fare iletileri iki gruba ayrılır: istemci alanı iletileri ve nonclient alanı iletileri. Genellikle, bir uygulamanın istemci alanı iletileri işler ve nonclient alan iletilerini yoksayar.

Index