GetMessageTime

GetMessageTime işlevi tarafından GetMessage işlevi geçerli iş parçacığının ileti sırasından son iletinin ileti zamanını döndürür. Sistem (Bu iş parçacığının ileti sırasına yerleştirilir), iletinin oluşturulduğu zaman başlatıldığı andan itibaren milisaniye olarak geçen süre belirten uzun bir tamsayy saattir.

UZUN GetMessageTime(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri ileti belirtir.

Açıklamalar

Çünkü çekim sayısı en fazla uzun tamsayı değerini aşarsa değeri sıfıra sarar GetMessageTime işlevinin dönüş değeri sonraki iletileri arasında mutlaka artırmaz.

İletileri arasındaki zaman gecikmeler hesaplamak için ikinci iletinin zaman ilk iletiyi süreden daha büyük olduğunu doğrulayın; sonra zaman zaman ikinci iletinin ilk ileti çıkarma.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış, ileti ve ileti sırası işlevleri, GetMessage, GetMessagePos

Index