GetInputState

GetInputState işlevi çağıran parçacığının ileti sırasına fare butonu ya da klavye iletiler olup olmadığını belirler.

Bool GetInputState(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Sıra bir veya daha fazla yeni fareyi veya klavyeyi iletileri içeriyorsa, dönüş değeri sıfır.

Orada hiçbir yeni fareyi veya klavyeyi iletileri sıraya, dönüş değeri sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış ileti ve ileti sırası işlevleri, GetQueueStatus

Index