WM_APP

Wm_app sabit uygulamalar tarafından özel mesajları, formu wm_app + x x bir tamsayı değer olduğu, genellikle tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılır.

# define wm_app 0x8000 

Açıklamalar

Wm_app sabiti, sistem tarafından kullanılmak üzere ayrılmış ileti değerleri ve özel pencere sınıfı iletileri göndermek için bir uygulama tarafından kullanılan değerleri birbirinden ayırmak için kullanılır. İleti numarası beş aralıkları vardır:

Aralığı Anlamı
0-wm_user-1 İleti sistemi tarafından kullanılmak üzere ayrılmış.
wm_user üzerinden 0x7FFF Tamsayı iletileri özel pencere sınıfları tarafından kullanılacak.
Wm_app üzerinden 0xBFFF İletiler uygulamalar tarafından kullanılabilir.
0xFFFF ile 0xC000 Dize iletisi uygulamalar tarafından.
0XFFFF büyüktür İleride kullanmak üzere sistem tarafından ayrılmış.

İleti sayılar (0-wm_user-1) ilk aralıktaki sistem tarafından tanımlanır. Bu aralıktaki değerlerin değil açıkça tanımlanan sistem tarafından gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır.

İleti numaraları (ile 0x7FFF wm_user) İkinci aralıktaki tanımlanabilir ve özel pencere sınıfı iletileri göndermek için bir uygulama tarafından kullanılır. Bu değerler, bazı önceden tanımlanmış pencere sınıfları zaten bu aralıktaki değerleri tanımlamak için bir uygulama anlamlı mesajlar tanımlamak için kullanılamaz. Örneğin, düğme, Düzen, LISTBOX ve combobox gibi önceden tanımlanmış denetim sınıfları bu değerleri kullanabilir. Uygulamalar iletileri ve mesaj numaraları aynı anlamı iliştirmek için tasarlanmıştır sürece iletiler bu aralıktaki başka uygulamalar için gönderilmesi gereken değil.

Özel mesaj olarak kullanılacak uygulama ileti numaraları üçüncü aralığında (0x8000 0xBFFF ile) kullanılabilir. Bu aralıktaki mesaj değil çatışma sistem iletileri.

İleti numaraları dördüncü aralığı (ile 0xFFFF 0xC000), çalıştırma sırasında uygulama için bir dize ileti numarası almak için RegisterWindowMessage işlevini çağırdığında tanımlanır. Aynı dizesini kaydetmek tüm uygulamaların ileti değiş tokuşu için ilişkili ileti numarası kullanabilirsiniz. Asıl mesaj numarası, ancak sabit değildir ve farklı oturumlar arasında aynı olması kabul edilemez.

İleti numarası beşinci aralığında (0xFFFF fazla) gelecekte kullanmak için sistem tarafından ayrılmıştır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış, ileti ve ileti sırasına iletiler, RegisterWindowMessage, wm_user

Index