InSendMessage

InSendMessage işlevi SendMessage işlev çağrısı kullanılarak geçerli pencere yordamı başka bir thread (aynı veya farklı bir işlem) dan gönderilen bir iletiyi işliyor olup olmadığını belirler.

Bool InSendMessage(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Pencere yordamı SendMessage işlevini kullanarak başka bir iş parçacığı tarafından gönderilen bir iletiyi işliyor, dönüş değeri sıfır.

Pencere yordamı SendMessage işlevini kullanarak başka bir iş parçacığı tarafından gönderilen ileti işleyemiyorsa, dönüş değeri sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış, ileti ve ileti sırası işlevlerini SendMessage

Index