İleti ve ileti sıraları hakkında

MS-DOS tabanlı uygulamaların, event-driven Win32 tabanlı uygulamalar vardır. Onlar açık işlev çağrıları (örneğin, c Çalışma Zamanı Kütüphanesi çağrıları) giriş almak için yapmayın. Bunun yerine, sistem giriş onları geçmek için bekle.

Sistem uygulamasında çeşitli Windows uygulaması için tüm giriş geçirir. Her pencere girişi her sistem için pencere çağıran bir pencere yordamı, adında bir işlevi vardır. Pencere yordamı giriş işler ve denetim sistemine döner. Pencere yordamlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: Pencere işlemleri.

Index