İleti işleme

Bir uygulamayı kaldırmak ve parçacıklarını ileti sıralarına gönderilen iletileri işlemek gerekir. Bir tek iş parçacıklı uygulama genellikle kaldırma ve işleme uygun pencere işlemleri göndermek için onun WinMain işlevinde bir ileti döngüsü kullanır. Birden çok iş parçacığı uygulamalarla bir ileti döngüsü bir pencere oluşturur her iş parçacığı içerebilir. Nasıl bir ileti döngüsü çalışır ve bir pencere yordamı rolünü açıklamak aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır:

Index