Çoklu belge arabirimi işlevleri

Aşağıdaki işlevler, MDI ile kullanılır.

CreateMDIWindow
DefFrameProc
DefMDIChildProc
TranslateMDISysAccel

Index