Simgeyi başlığı Windows

MDI alt pencereleri simge durumuna küçültülmüş çünkü MDI uygulamanın normal MDI alt pencereleri sanki simgeyi başlığı windows işleme kaçınmak gerekir. Simgeyi başlığı windows uygulama MDI İstemcisi penceresinin alt pencereleri sıralar görüntülenir. Bir MDI alt penceresi ile sahip olduğu bu simgeyi başlığı windows diğer çocuk pencerelerden ancak farklı.

Alt pencere olup olmadığını belirlemek için bir simgeyi başlığı pencere, GetWindow işlevi ile gw_owner dizini kullanın. Sigara-başlık windows null döndürür. Çünkü windows, menüleri ve iletişim kutularını ait olan bu test üst düzey windows için yetersiz olduğunu unutmayın.

Index