LB_GETCARETINDEX

Uygulama odak dikdörtgenini bir çoklu seçim liste kutusu olan öğenin dizini belirlemek için bir LB_GETCARETINDEX iletisi gönderir. Madde olabilir veya seçilemez.

LB_GETCARETINDEX wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Odak dikdörtgenini içeren liste kutusu öğesi sıfır tabanlı dizin dönüş değeridir. Liste kutusunu bir tek seçim listesi kutusu dönüş değeri sıfır tabanlı dizin seçili olan öğenin varsa ise,.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, LB_SETCARETINDEX

Index