LB_SETCOLUMNWIDTH

Bir uygulama bir LB_SETCOLUMNWIDTH iletisi (LBS_MULTICOLUMN stiliyle oluşturulan) bir çok sütunlu liste kutusu tüm sütunları liste kutusuna piksel cinsinden genişliğini ayarlamak için gönderir.

LB_SETCOLUMNWIDTH wParam (wparam) cxColumn; = / / sütun genişliğini piksel lParam = 0;                 / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

cxColumn
WParamdeğeri. Tüm sütunları piksel cinsinden genişliğini belirtir.

Dönüş değerleri

Bu ileti bir değer döndürmüyor.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, lb_settabstops

Index