LB_GETHORIZONTALEXTENT

Bir uygulama tarafından liste kutusu kaydırılır yatay piksel cinsinden genişliğini liste kutusundan alınacak bir LB_GETHORIZONTALEXTENT iletisi gönderir (kaydırılabilir genişlik) liste kutusunda yatay kaydırma çubuğu varsa.

LB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri kaydırılabilir, piksel, liste kutusunun genişliğidir.

Açıklamalar

LB_GETHORIZONTALEXTENT iletiyi yanıtlamak için liste kutusunda ws_hscroll stili ile tanımlanmış olmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, LB_SETHORIZONTALEXTENT

Index