LBN_SETFOCUS

Liste kutusu klavye odağını aldığında uygulama lbn_setfocus bildirim iletisi gönderir. Liste kutusunun üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

Lbn_setfocus idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / tanımlayıcı liste kutusu hwndListBox (hwnd) lParam; =       / / işlemek için liste kutusu 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, LBN_KILLFOCUS, wm_command

Index