Liste kutusuna fonksiyonları genel bakış

Win32 API iki liste kutuları için belirli işlevleri sağlar. DlgDirList işlevi, belirtilen yoldaki dizinler ve dosyalar bir liste kutusu doldurur. DlgDirSelectEx işlevi, DlgDirListtarafından başlatılmış bir liste kutusundaki geçerli seçim alır. Bu işlevler dosya konumunu ve dosya adını yazmadan liste kutusundan seçmek kullanıcı sağlar.

Index