Liste kutusu yapıları

Aşağıdaki yapıda liste kutularında kullanılır.

DELETEITEMSTRUCT

Index