LB_GETCOUNT

Bir uygulama, bir liste kutusundaki öğelerin sayısını almak için bir lb_getcount iletisini gönderir.

Lb_getcount wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bir hata oluşursa, dönüş değeri öğe liste kutusu veya lb_err olduğunu.

Açıklamalar

Döndürülen sayı değerinden dizin (sıfır tabanlı dizin) son maddenin biridir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, lb_setcount

Index