LB_GETITEMRECT

Bir uygulama, bir liste kutusu öğesi olarak şu anda liste kutusunda görüntülenen bu sınırları dikdörtgenin boyutları almak için bir LB_GETITEMRECT iletisini gönderir.

LB_GETITEMRECT wParam = (wparam) dizin;            / / Madde Dizin lParam (lparam) (rect far *) lprc; = / / Adres dikdörtgen 

 

Parametreleri

index
WParamdeğeri. Öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Windows 95 ve Windows 98: WParam , 16-bit değerleri için sınırlı bir parametredir. Yani liste kutuları birden fazla 32.767 öğe içeremez. Öğe sayısı kısıtlı olsa da, toplam boyutunu bayt cinsinden bir liste kutusundaki öğelerin yalnızca kullanılabilir belleğiyle sınırlıdır.

lprc
LParamdeğeri. İşaretçi bir istemci alacak rect yapısını düzenler Liste kutusundaki madde için.

Dönüş değerleri

Bir hata oluşursa, dönüş değeri lb_err olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusu iletilerini rect

Index