LB_ITEMFROMPOINT

Uygulama öğeyi liste kutusunda belirtilen noktaya en yakın sıfır tabanlı dizin almak için bu iletiyi gönderir.

LB_ITEMFROMPOINT wParam = 0;                / / kullanılmaz, sıfır lParam olması gerekir (lparam) makelparam (xPos, yPos); = / / koordinatları noktası 

 

Parametreleri

xPos
LParamalt sıra kelimenin değeri. Bir noktasına göreli olarak istemci alanı liste kutusunun sol üst köşesinde x-koordinatı belirtir.
yPos
LParamyüksek sıralı word değeri. Bir noktasına göreli olarak istemci alanı liste kutusunun sol üst köşesinde y-koordinatı belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, alt sıra Word'ün en yakın öğenin dizini içerir. İstemci alanının dışında ise liste kutusu ya da bir istemci alanında belirtilen noktası ise yüksek sıralı sözcük sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusu iletiler

Index