Liste kutuları hakkında

Liste kutusu öğeleri metin dizeleri, bit eşlemler veya her ikisi tarafından temsil edilebilir. Liste kutusunu bir kerede tüm liste kutusu öğeleri görüntüleyecek kadar geniş değilse, liste kutusunun kaydırma çubuğu sağlar. Kullanıcı liste kutusundaki öğeler arasında kaydırma gerektiğinde, listeye manevraları ve seçer veya seçimi öğeleri kaldırır. Bir liste kutusu öğesini seçerek görünümünü, genellikle işletim sistemi ölçümleri için seçili öğeleri tarafından belirtilen renkleri metin ve arka plan renklerini değiştirerek değiştirir. Kullanıcı bir öğeyi seçer veya seçimi bir öğeyi kaldırır, sistem bildirim iletisi liste kutusunun üst pencereyi gönderir.

Bir iletişim kutusu yordam başlatılıyor ve herhangi bir liste kutusu içeren alt pencereleri, izleme sorumludur. İletişim kutusu yordam liste kutusu için iletileri göndererek ve liste kutusu tarafından gönderilen bildirim iletileri işleme iletişim kurar. İletişim kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: İletişim kutuları.

Denetimleri hakkında genel bilgi için bkz: Denetim.

Index