LBN_SELCHANGE

Liste kutusundaki seçimi değişmek üzere olduğunda uygulama lbn_selchange bildirim iletisi gönderir. Liste kutusunun üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

Lbn_selchange idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / tanımlayıcı liste kutusu hwndListBox (hwnd) lParam; =       / / işlemek için liste kutusu 

 

Açıklamalar

Lb_setcursel mesaj seçim değiştiğinde bu uyarı iletisi gönderilmez.

Bu bildirim iletisi LBS_NOTIFY stilde yalnızca bir liste kutusu için geçerlidir.

Kullanıcı bir ok tuşuna her bastığında seçim değişmez bile, çoklu seçim liste kutusu için lbn_selchange bildirim gönderilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, lb_setcursel, lbn_dblclk, lbn_selcancel, wm_command

Index