Tuş vuruşu iletileri işleme

Kullanıcı klavyeyi yazdığında klavye odağı olan penceresinin pencere yordamı vuruşu iletileri alır. Tuş vuruşu iletilerdir, wm_keydown, wm_keyup, wm_syskeydownve wm_syskeyup. Tipik pencere yordamı wm_keydown dışında tüm tuş vuruşu iletilerini yoksayar. Kullanıcı bir tuşa bastığında sistem wm_keydown iletisi gönderir.

Pencere yordamı wm_keydown iletiyi aldığında, tuş vuruşu nasıl belirlemek için ileti eşlik eden sanal-anahtar kodu inceleyin. Sanal-anahtar kod ileti wParam parametredir. Genellikle tek tuş, işlev tuşları, imleci hareket tuşları ve özel amaçlı tuşlar bileşenleri gibi del, ev ve bitiş karakteri olmayan anahtarlar tarafından oluşturulan uygulama süreçleri.

Aşağıdaki örnek, normal bir uygulama vuruşu iletileri almak ve işlemek için kullandığı pencere prosedür çerçevesinde gösterir.

case wm_keydown: switch (wParam) {vk_left durumda: / / sol ok tuşuna işlemek. 
           
          Break; 
 
        Case VK_RIGHT: / / sağ ok tuşu işlemek. 
           
          Break; 
 
        Case vk_up: / / yukarı ok işlemek. 
           
          Break; 
 
        Case vk_down: / / aşağı ok tuşlarını işlemek. 
           
          Break; 
 
        Case vk_home: / / ev anahtarı işleme. 
           
          Break; 
 
        Case vk_end: / / bitir tu?u işlemek. 
           
          Break; 
 
        Case VK_INSERT: / / INS tuşunu işlemek. 
           
          Break; 
 
        Case vk_delete: / / del tuşuna işlemek. 
           
          Break; 
 
        case VK_F2: / / F2 tuşuna işlemek. 
          
          Break; 
 
        
        / / Diğer karakter olmayan tuş vuruşlarını işlemek. 
         
        Default: break; 
      } 

 

Index