Anahtar durumu

Klavye ileti işlenirken, uygulamanın yanı sıra geçerli iletiyi oluşturan bir başka anahtar durumunu belirlemek gerekir. Örneğin, sonunda anahtarından bir tuş vuruşu mesaj aldığı her basın SHIFT + end bir metin bloğunu seçmek için kullanycynyn bir sözcük işleme uygulaması shift tuşunun durumu kontrol etmelisiniz. Uygulama, geçerli iletinin oluşturulduğu anda sanal bir anahtar durumunu belirlemek için GetKeyState işlevini kullanabilirsiniz; Bu sanal bir anahtar geçerli durumunu almak için GetAsyncKeyState işlevini kullanabilirsiniz.

Klavye düzeni, ad listesi tutar. Tek bir karakter üreten bir anahtarın adı anahtarı tarafından üretilen karakter aynıdır. Sekme ve girmek gibi bir karakter dizesi olarak depolanan noncharacter anahtar adı. Bir uygulama GetKeyNameText işlevini çağırarak gelen aygıt sürücüsü herhangi bir anahtar adı alabilirsiniz.

Index