Karakter iletileri

Tuş vuruşu iletileri tuş vuruşlarını hakkında bilgi sağlar, ama onlar için karakter tuş vuruşlarını karakter kodlarını vermeyin. Karakter kodları almak için bir uygulama onun iş parçacığına ileti döngüde TranslateMessage işlevinin içermelidir. TranslateMessage bir wm_keydown ya da wm_syskeydown için klavye düzeni geçirmeden. Düzen, ileti sanal-anahtar kodu inceler ve karakter anahtarı, karşılık gelen karakter kodunu eşdeğer (shift ve caps lock tuşları durumunu dikkate alarak) sağlar. Daha sonra iletiyi ileti sırası üstündeki yerleştirir ve karakter kodunu içeren karakter ileti oluşturur. İleti döngüsü bir sonraki yineleme karakteri iletiyi sıradan kaldırır ve uygun pencere yordamı iletiyi gönderir.