WM_GETHOTKEY

Bir uygulama bir pencere ile ilişkili kısayol tuşu belirlemek için bir wm_gethotkey iletisi gönderir.

Wm_gethotkey wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Sıcak anahtar pencere ile ilişkili ise sanal-anahtar kodu ve değiştiriciler kısayol tuşu veya null dönüş değeri olur. Sanal-anahtar kodu dönüş değeri düşük bayt ve değiştiriciler yüksek bayt. Değiştiriciler aşağıdaki bayrakları bir arada olabilir.

Değer Anlamı
HOTKEYF_ALT Alt tuşu
HOTKEYF_CONTROL Ctrl tuşu
HOTKEYF_EXT Genişletilmiş anahtar
HOTKEYF_SHIFT Üst karakter tuşu

Açıklamalar

Bu tuşları RegisterHotKey işlevi tarafından ayarlama tuşları ilgisiz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye giriş mesajları, RegisterHotKey, wm_sethotkey

Index