IsWindowEnabled

IsWindowEnabled işlevi, belirtilen pencerede fare ve klavye için etkin olup olmadığını belirler.

bool IsWindowEnabled ()  hwnd  hWnd / / idare penceresine sınamak için);
 

Parametreleri

hWnd
Test etmek için pencere kolu.

Dönüş değerleri

Pencere etkin olduğunda, dönüş değeri sıfır.

Pencere etkin değilse, dönüş değeri sıfırdır.

Açıklamalar

Yalnızca etkin ve görünür ise alt pencere giriş alır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye girişi işlevleri, EnableWindow, IsWindowVisible

Index