Karakter mesajları tercüme

Karakter girişi kullanıcı alır herhangi bir konu, ileti döngüsü içinde TranslateMessage işlevi içermelidir. Bu işlev bir tuş vuruşu ileti sanal-anahtar kodunu inceler ve kodu bir karaktere karşılık gelen karakter ileti ileti sıraya yerleştirir. Karakter ileti kaldırılır ve ileti döngüsü bir sonraki yineleme gönderilir; iletinin wParam parametresi, karakter kodunu içerir.

Genel olarak, bir iş parçacığının ileti döngüsü, her ileti, değil sadece sanal anahtar iletileri çevirmek için TranslateMessage işlevini kullanmalısınız. TranslateMessage diğer türdeki iletileri etkilemez, ancak klavye girişi doğru çevrilir garanti eder. Aşağıdaki örnek TranslateMessage işlevini içeren bir tipik iş parçacığına ileti döngüde gösterilmiştir.

süre (GetMessage (amp; msg, (hwnd) null, 0, 0)) {If (TranslateAccelerator (hwndMain, haccl ve msg) == 0) {TranslateMessage(&msg); 
        DispatchMessage(&msg); 
    } 
} 

 

Index