Sistem ve Sistemdışı tuş vuruşları

Sistem, sistem tuş vuruşları ve Sistemdışı tuş vuruşları arasında bir ayrım yapar. Sistem tuş sistemi tuş vuruşu mesajlar, wm_syskeydown ve wm_syskeyupüretmek. Sistemdışı tuş vuruşlarını kullanabileceğini vuruşu mesajlar, wm_keydown ve wm_keyup üretmek.

Sistem tuş vuruşu ileti penceresi yordamınız işlemeniz gerekir, yordamı ileti işleme DefWindowProc işleve geçtikten sonra emin olun. Aksi takdirde, penceresi klavye odağını vardır her alt tuşunu içeren tüm sistem işlemleri devreden çıkarılacaktır. Başka bir deyişle, kullanıcı erişim pencere menüleri veya sistem menüsü ya da farklı bir penceresini etkinleştirmek için alt + esc veya alt + SEKME tuş bileşimini kullanın mümkün olmayacaktır.

Sistem tuş öncelikle kullanılacak bir uygulama yerine sistem iletileridir. Sistem onları için menüleri yerleşik klavye arabirimi sağlamak ve denetim hangi penceresi etkin olduğunda kullanıcıya izin vermek için kullanır. Sistem tuş vuruşu iletileri, kullanıcı alt tuşu ile birlikte bir anahtar yazdığında ya da kullanıcı türleri ve hiç penceresi klavye odağını (örneğin, etkin uygulamanın simge durumuna küçültüldüğünde) olduğunda oluşturulur. Bu durumda, ileti etkin pencere ile ilişkili ileti sırasına gönderilen.

Uygulama windows kullanımı için kullanabileceğini vuruşu mesajları vardır; DefWindowProc işlevi, onlara bir şey yok. Bir pencere yordam gerekmez kullanabileceğini vuruşu iletileri atabilirsiniz.

Index